Pometets æblenøgle1px image

Om Pometets æblenøgle

Pometets æblesorter rummer en mangfoldighed af kvaliteter. Disse egenskaber er gennem årene blevet nøje registreret af Pometets medarbejdere. Med denne æblenøgle er informationerne trukket ud af arkiverne og gjort tilgængelige for alle.

Æblenøglen kan bruges på tre måder.

At identificere en æblesort er ikke let, da frugter kan udvikle sig meget forskelligt på det enkelte æbletræ. Nøglen her kan dog gøre det lettere at indkredse, hvilken sort der kan være tale om. Ved at nærlæse beskrivelser og billeder af sorterne med de fleste træf, kan man bestemme sorten nærmere. Nøglen kan naturligvis kun hjælpe, hvis den ukendte sort faktisk er med i nøglen. Æblenøglens sorter omfatter ca. 250 oprindeligt danske æbler og ca. 80 internationale sorter, som er eller har været almindeligt dyrket i Danmark. Æbletræet i haven vil du derfor have store chancer for at finde navnet på. Flere moderne internationale sorter er dog ikke med i nøglen, så måske finder du ikke navnet på et æble købt i supermarkedet. Æbletræer i haven eller langs vejen, som er spiret frem fra frø, kan du heller ikke finde navnet på i denne nøgle. Et sådant træ er en helt ny æblesort.

Hvor køber man sorterne?

Træer af de mest almindelige æblesorter findes i alle planteskoler. Har du fået lyst til at plante en af de mere sjældne, gamle æblesorter, henviser vi til specialplanteskolerne www.blomstergaardenvedviborg.dk og www.de-gamle-sorter.dk. Podekviste af gamle sorter kan købes på Pometet efter bestilling i december, se under bestillinger på Pometets hjemmeside. Æbler af gamle danske sorter produceres i mindre målestok, bl.a. i Bellinghus Frugtplantage i Slangerup.

Nøglens medarbejdere

Æblenøglen er skabt i et samarbejde mellem IT-manager Jonas Nordling fra Nordisk Genbanks hovedkontor i Alnarp i Sverige og Pometets medarbejdere på Københavns Universitet: lektor Torben Toldam-Andersen og forskningsassistent Maren Korsgaard. Akvarellerne er malet af malerinden Frk. Ellen Backe i midten af 1900-tallet. Nogle af dem illustrerede pomologien ”Danmarks Frugtsorter” af daværende frugtavlsprofessor Anton Pedersen i 1950. Mange af akvarellerne har dog ikke tidligere været offentliggjort. Fotos er taget af Steen Holbech-Jensen og Maren Korsgaard. Digitalisering af de gamle pomologier er sket takket være tidligere frugtavlsprofessor Poul Hansen. Data er indsamlet af Pometets medarbejdere både på Pometet, på Dansk Landbrugsmuseum, Gammel Estrup samt i Bellinghus frugtplantage i Slangerup.

Arbejdet er udført med økonomisk støtte fra Direktoratet for FødevareErhverv i årene 2006-2009.

Nøglen vil løbende blive opdateret og udbygget med nye sorter og nye observationer på de eksisterende sorter, når ny viden foreligger fra forskningsprojekterne ved Pometet.

Forside    
 


CLOSE